Uleman

Dede & Novi

Pawiwahan

I Gde Nyana Kesuma, S. Pd

Putra kapertama saking Jero Mangku Made Terima lan Jero Mangku Nyoman Aristini

lan

Ni Luh Putu Novi Ardiantari, S. Pd, M. Pd

Putri kapertama saking I Made Agus Ardana lan Ni Wayan Sri Ayuningsih

Om Swastyastu,

Sangkaning Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, lan kasarengin antuk kulawarga sami titiang jagi nangun Yadnya, ngewentenang Upacara Manusa Yadnya (Pawiwahan).

Duaning asapunika maduluran antuk manah susrusa bhakti titiang ngaptiang sapangrawuh miwah pangrastiti Ratu/Ida dane para atiti ring:

Budha, 11 September 2019

Pk. 13.00 Wita nyantos puput

Br. Yehtengah, Kelusa, Payangan, Gianyar, Bali

Sapangrawuh para Uleman sami saking dredha bhakti, nenten lali titiang ngaturang suksmaning manah, dumogi sida labda karya kasih sidaning don.

Om Santih Santih Santih Om

Dede & Novi
Dede & Novi
Dede & Novi
Dede & Novi
Dede & Novi
Dede & Novi
Dede & Novi
Dede & Novi

Genah Upakara

Dede & Novi